Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

Privacy Policy1.Giriş

1.1.Kar Yapım Organizasyon Ve Görsel Hiz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, kullanıcılarına özel tasarımlar ve özgün modeller geliştirerek, kişiye özel ürünleri www.cocovers.com  internet sitesi üzerinden sahip olmanız için kurulmuştur. Söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için  üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

1.2.Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle www.cocovers.com  üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler. 


2.Taraflar ve Tanımlar

2.1.İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir taraftan Merkez Mah. Köroğlu Cad. No:38/A Çekmeköy/İst adresinde mukim Kar Yapım Organizasyon Ve Görsel Hiz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şirketi ile www.cocovers.com  internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.2.Cocovers ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.3.SİTE: Cocovers’un kullanıcılarına hizmet verdiği www.cocovers.com  alan adlı web sitesidir.

2.4.Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.


3.Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu sözleşme ile cocovers, www.cocovers.com  alan adında ve buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına kişiye özel muhtelif ürün tasarımları, hazır ürünler, vb sektörlerdeki ürünlerin yine sitede sunulan farklı tasarımlar ve/veya istek halinde hazırlanacak özel tasarımlar eşliğinde, müşterilerine ürünlerin hazırlanarak satışının sağlandığı ilgili sitede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

4.Üyelik Bilgileri

4.1.Cocovers e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

4.2.Kullanıcı, cocovers e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.Cocovers e-ticaret platformundan satın aldığınız ürünlerin size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınız taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda cocovers herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

5.Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Cocovers, iş bu sözleşme konusu www.cocovers.com  isimli alan adını sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir. 

5.2.Kullanıcı, SİTE’den hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri çerçevesinde haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır, (Kullanıcı şifresi hiçbir şekilde ard-arda gelen sayılardan oluşturulmamalıdır. Kullanıcı şifresi 19 ve 20 sayıları ile başlamamalı ve her 2 ayda bir değiştirilmelidir.) Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; cocovers herhangi bir şekilde 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

5.4.Üye olurken rızanız ile verdiğiniz e-posta adresi, adınız ve soyadınız, ikamet veya iş yeri adresiniz, telefon numaranız sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. cocovers gizlilik politikası gereğince, iş ortakları ile size aldığınız hizmeti ulaştırmak, yeni ürünlerin ve hizmetlerin duyurularını yapmak üzere bu bilgiler kullanılabilecektir. Cocovers sitesi içerisinde yapmış olduğunuz işlemler ve bağlantı  kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu  bilgileri Cocovers site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir .

5.5.Cocovers e-ticaret platformundan satın  alacağınız ürünler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkanı bulunması sebebi ile ilgili ürün tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeplecocovers internet sitesinde satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın alınması  garantisini vermez.

5.6.Cocovers, verdiği hizmetler gereği  Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış  koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “satış ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

5.7.Cocovers elektronik ticaret platformunda satışa arz ettiği ürünlerin  özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik  özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında  önem arz etmeyen farklılıklar  olabilir.

5.8.Cocovers site’de üyeler tarafından kendi rızası ile yüklenen bir başkasının hukuki haklarına helal getirmeyen tasarımlar hakkında; Üye Site’den herhangi bir telif ücret, lisans her ne ad ve nam altında olsun bir ücret talep edemez. Üye söz konusu fikri hak eseri ürünlerinin mali haklarını ayrı ayrı  ( İşleme hakkı, Çoğaltma hakkı, Yayma hakkı, Temsil hakkı, Yayın ve umuma iletim hakkı, Pay ve takip hakkı) Site’ye bağışladığını, ayrıca Site’den herhangi bir nam ve ad altında görseller için bir bedel talep etmeyeceğini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder.

5.9.Üyeler, sitede kendi tasarladığı ve/veya yüklediği yeni kapak tasarımlarının ilgili fikri mülkiyet hakları Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereğince; Manevi Haklar olan ( Eseri kamuya sunma hakkı, Eser sahibi olarak tanıtılma hakkı (adın belirtilmesi yetkisi), Eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı, Eserin aslına ulaşma hakkı.) ve Mali Haklar ( İşleme hakkı, Çoğaltma hakkı, Yayma hakkı, Temsil hakkı, Yayın ve umuma iletim hakkı, Pay ve takip hakkı) bedelsiz bir şekilde Cocovers’a bağışladığını ve ticari amaçlarla kullanılmasını kabul ederek onaylamış olur. 

5.10.Üye, 3. kişi ve kurumlara ait telif hakkı içeren fotoğraf, resim vb içeriğin paylaşılması ve bu görsellerin kapak olarak basımının talep edilmesi yasaktır. Üye hiçbir şekilde 3. kişi ve kurumlara ait içeriklerin Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereğince Manevi Haklar ( Eseri kamuya sunma hakkı, Eser sahibi olarak tanıtılma hakkı (adın belirtilmesi yetkisi), Eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı, Eserin aslına ulaşma hakkı) ve Mali Haklar ( İşleme hakkı, Çoğaltma hakkı, Yayma hakkı, Temsil hakkı, Yayın ve umuma iletim hakkı, Pay ve takip hakkı) ayrı ayrı hiçbirine aykırı davranmayacağını, söz konusu görsellere ilişkin meşru bir hakkı olmadan kullanmayacağını gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. İş bu sebeple; 3. Gerçek ve/veya tüzel kişiliğin fikri haklarına helal gelir ve Cocovers bundan dolayı tazminat ödemek zorunda kalırsa tüm menfi ve müspet zararını kullanıcıdan rücu edebilir.

5.11.Üye, Site’de yer alan fotoğraf yüklemelerinin yapılabildiği tasarım bölümünde yüklediği fotoğrafları kendi rızası ile yüklediğini, siteye bu fotoğrafları ve bu fotoğraflar ile birlikte oluşturduğu yeni tasarımı bağışladığını, siteye karşı bu fotoğraflar/görseller sebebi ile her ne ad ve nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını, fotoğraflar/görsellere ilişkin maddi bir beklentisinin olmadığını, Siteye Mali Hakları ( İşleme hakkı, Çoğaltma hakkı, Yayma hakkı, Temsil hakkı, Yayın ve umuma iletim hakkı, Pay ve takip hakkı) ayrı ayrı ücretsiz kullanma hakkı verdiğini, ilgili fotoğrafların özel hayatın gizliliği kapsamı haricinde kalması şartı ile site tarafından ticari maksat güderek kullanılabileceğini, tasarım bölümünde bir başkasının özel hayatını ihlal içeren, kişilik haklarına aykırı bir kayıt veya fotoğraf veya görsel hiçbir görüntü yüklemeyeceğini, genel ahlaka aykırı fotoğraf ve görüntü yüklemeyeceğini, siyasi görüş içeren fotoğraf yüklemeyeceğini, müstehcen içerikli görüntü yüklemeyeceğini, bir başkasının telif hakkını içeren görüntü, fotoğraf, resim, video yüklemeyeceğini ve bu görsellerin kişiye özel ürün olarak basımının talep etmeyeceğini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder.  Site 3. Gerçek Kişi veya Tüzel kişi tarafından tasarım bölümünde, Üye’nin yüklediği bir fotoğraf sebebi ile herhangi bir dava veya talep ile karşı karşıya kalması durumunda; Üye 3. Kişinin tüm zarar ve ziyanın kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 2 gün içerisinde giderecektir. Aksi halde Üye Site’nin uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ve söz konusu zararın 3 katı tutarındaki cezai koşulunu ayrıca ödemeyi gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. Site, Üye’nin yüklediği fotoğrafı şikayet üzerine veya re’sen herhangi bir sebep belirtmeksizin kaldırabilir.

5.12.ÜYE çeşitli spor kulüplerine ait olan telif hakki ihlaliyle birlikte, 3. Kişilere ait 556 sayılı KHK ve 554 Sayılı KHK’ye muhalefet teşkil edecek mahiyetteki  marka, tasarım, işaret  ve haksız rekabet teşkil edecek mahiyetteki unsurlar, görselleri yüklemeyeceğini, bununla ilişkili tasarım yapmayacağını bunların cep telefonu kapağı tasarımı olarak sipariş vermeyeceğini, bu şekilde tasarım yapması durumunda Site tarafından tek taraflı olarak üyeliğin dondurulacağını gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. İş bu sebeple; 3. Gerçek ve/veya tüzel kişiliğin fikri haklarına helal gelir ve Cocovers bundan dolayı tazminat ödemek zorunda kalırsa tüm menfi ve müspet zararını kullanıcıdan rücu edebilir.

5.13.Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, Cocovers’un sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

 

5.14.Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan , resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

5.15.İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

5.16.İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

İş bu 5 madde 4 sayfadan oluşan Kullanıcı Sözleşmesi ...................... Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, bir nüshası ÜYE’ye elektronik ortamda iletilerek taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.


Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile  tarafınızdan onaylanmıştır.


* Sözleşmenin yazdırılabilir sürümünü buraya tıklayıp bilgisiyarınıza indirebilirsiniz.


 

Gizlilik Bildirimi ve Politikası

1.www.cocovers.com  internet sitesi kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "Kullanıcı sözleşmesini” kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.

2.Toplanan bu bilgiler; kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece cocovers.com bünyesinde kullanılmaktadır.

3.İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. 

4.İnternet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir. 

5.Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir. 

6.Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, işbu gizlilik bildirimi ve kullanıcı sözleşmesi hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda yer alan hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir. 

a)Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde,

b)Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

7.Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında müşterilerinin kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8.Ödeme işlemleri sırasında girilen kredi kartı bilgileri ve şifresi asla sitenin sunucularında tutulmaz ve saklanmaz. Ödeme ekranları tamamen ilgili bankaların sağlamış olduğu sistem üzerinden  çalışmaktadır. 

9.Kullanıcı tarafından site’ye üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o  müşteri ile iletişim kurmak, ürünün teslimatı için iş ortaklarına teslimat bilgilerinizi vermek, grup şirketleri ve/veya iş ortakları ile size  yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı  kullanabilmektedir.

10.Daha hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından sayfalar arası geçişlerde müşterilerini tanımak ve  her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için  “oturum tanımlama” amacı ile  “çerez” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfalarımızı terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama hiçbir şekilde  size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek  “tanımlama bilgilerini”  kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

 

Sosyal Medya

Instagram